Välkommen till framtidens vård och omsorg.

Vårt erbjudande: Digitalisering med hjärta och hjärna.

Att vården behöver förändras är alla överens om. Men det går alldeles för sakta. Digitaliseringen då? Problemet är att majoriteten av dagens digitala vårdlösningar inte är avsedda för de mest behövande. Närmare bestämt den grupp av vårdtagare som står för 50% av samhällets vårdkostnader: Multisjuka och sköra äldre. Den här gruppen ökar stadigt i antal och andel, bor hemma och har minst två kroniska sjukdomstillstånd. En stor del av patienterna hamnar återkommande i akuta tillstånd som leder till stora samhällskostnader och svårt personligt lidande. Det här vill Cuviva ändra på.

”Cuvivas lösning möjliggör nya arbetssätt inom vården – med ökad trygghet och vårdkvalitet för multisjuka och sköra äldre som resultat. Digitalisering med hjärta och hjärna startar där behoven är störst!”

Fredrik Koffner, medgrundare till Cuviva

Cuviva digitaliserar Hemsjukhuset.

Se vår film från Öland, där Borgholms Hälsocentral framgångsrikt lagt grunden till samordnad, effektiv och mänsklig primärvård – den så kallade Borgholmsmodellen. Här ingår Hemsjukhuset som innebär att vården flyttas hem till patienterna med de största behoven. Cuviva är med och gör visionen till verklighet. Läs mer om piloten i Borgholm längst ner på sidan Om Cuviva.

Cuviva skapar värde genom helhetssyn
individens behov och vårdens verklighet.

Bättre vårdekonomi och större livskvalitet. I ett platt paket.

 Cuvivas idé om att utgå från individen innebär rent praktiskt att en fungerande, snabbt värdeskapande vårdlösning kan implementeras på mycket kort tid. Och framförallt är investeringen per individ mycket liten i förhållande till vinsterna i vårdkvalitet, kostnadseffektivitet och livskvalitet.

Enkelhet, närhet och trygghet. Redan från start.

Cuvivas lösning är revolutionerande enkel att installera och lära ut. Ett exempel ur verkligheten: Den individuellt anpassade Cuviva-lösningen levereras i ett platt paket, som kontaktsjuksköterskan tar med sig hem till vårdtagaren. Sjuksköterskan installerar hårdvaran och lär ut hur allting fungerar. Gränssnitt och hårdvara är anpassat för äldre, och tillräckligt användarvänligt även för rena nybörjare. En extra bonus är att mötet i sig är en möjlighet att lära känna varann bättre. Det stärker relationen och tryggheten.